Om RePro

Välkommen till en spännande utvecklingsresa! Regionala utmaningar kännetecknas ofta av att det inte finns några givna lösningar och att navigera rätt i dessa komplexa sammanhang är inte alltid lätt. Sällan är det metoderna i sig som gör dig till en duktig processledare. Det handlar istället om att utveckla och förädla ditt unika ledarskap, att växa in i uppdraget utifrån den du är och mogna in i den ledarstil som avspeglar dig. 

RePro är ett program för dig som har ett uppdrag i det regionala utvecklingsarbetet och som vill utveckla din förståelse för det regionala sammanhanget  och ditt personliga ledarskap. Genom programmet får du verktyg och metoder för ett långsiktigt hållbart ledarskap. Du kommer att öka din kompetens för att framgångsrikt leda regionala utvecklingsprocesser.

Läs mer om RePro
Jag vill prenumerera på RePros nyhetstbrev
Läs mer om våra skräddarsydda processledarutbildningar